movie-fa.jpg

فیلم های آموزشی


بازدید کننده محترم شما در این بخش می توانید فیلم هایی که در مجموعه سیمان سیستان بصورت آموزشی تهیه شده است را تماشا و دانلود نمایید.

 • فیلم آموزشی شماره 01
 • فیلم آموزشی شماره 02
 • فیلم آموزشی شماره 03
 • فیلم آموزشی شماره 04
 • فیلم آموزشی شماره 05
 • فیلم آموزشی شماره 06
 • فیلم آموزشی شماره 07
 • فیلم آموزشی شماره 08
 • فیلم آموزشی شماره 09
 • فیلم آموزشی شماره 10
 • فیلم آموزشی شماره 11
 • فیلم آموزشی شماره 12
 • فیلم آموزشی شماره 13
 • فیلم آموزشی شماره 14
 • فیلم آموزشی شماره 15
 • فیلم آموزشی شماره 16
 • فیلم آموزشی شماره 17
 • فیلم آموزشی شماره 18
 
سیمان زابل

ایران ، تهران ، خیابان سهروردی شمالی , کوچه باسقی ، پلاک 13
شماره تلفن : 25-88649813 9821+
شماره فکس : 41-88649840 9821+