نمونه گیری اتوماتیک


nemoonegiri otomatik کارخانه سیمان سیستان جهت نمونه برداری از مواد خوراک کوره و سیمان خروجی از آسیابهای سیمان از سیستم نمونه برداری اتوماتیک ساخت شرکت polysius استفاده می نماید و خطای انسانی ممکن در این امررا حذف کرده و نمونه برداری از دقت بالائی برخورداراست.
ایستگاه های نمونه برداری این سیستم  به صورت اتومات و برنامه ریزی شده نمونه را از محل برداشت و از مسیر پایپینگ انجام شده به آزمایشگاه تحویل می دهد.