آزمایشگاه فیزیک


lab-chemi.jpgآزمایشگاه فیزیک کارخانه سیمان سیستان اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی تولیدات اعم از خوراک کوره ، کلینکر و سیمان شامل : 1- اندازه گیری دانه بندی مواد 2- وزن لیتری کلینکر 3- مقاومت فشاری و خمشی سیمان تولیدی در زمانهای استاندارد3،7 و 28 روزه 4- تعیین زمانهای گیرش اولیه ونهائی 5- میزان نرمی سیمان(بلین ) و تست اتو کلاو را با استفاده از مدرنترین تجهیزات انجام میدهد.  
تجهیزات آزمایشگاه فیزیک

آنلاین آنالایزر