واحد طرح و توسعه


واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع سیمان زابل با ایجاد یک کمیته پژوهشی قوی برآنست که به حول قوه الهی با کادر پژوهشی تحلیلگر، مجرّب و متعهّد به آرمان های سازمان و پیشتاز در ایجاد یا شناخت و بکارگیری نوآوری ها و خلق ارزش در راستای ارتقای سطح رقابت پذیری بین المللی وملی و مرجعی یگانه برای تصمیم سازان سازمان تبدیل شود و در این راستا اقدامات اولیه ذیل انجام شده است:
اهم  فعالیت های صورت گرفته در واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع سیمان زابل:
1)    تشکیل گروه تحقیق و توسعه در کارخانه در دی ماه سال 1391 حسب الامر مدیریت محترم عامل
2)    شرکت در دوره مقدماتی تحقیق و توسعه و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور در تاریخ 24/10/91 در محل مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ( با توجه به ضرورت گذراندن دوره های مقدماتی و تکمیلی تحقیق و توسعه جهت اخذ گواهی و پروانه تحقیق و توسعه از سازمان صنعت، معدن و تجارت ) و اخذ گواهینامه دوره مذکور در تاریخ 17/11/91
3)    انجام هماهنگی های لازم با سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازدید کارشناس سازمان از محل کارخانه و امکانات و تجهیزات مرتبط جهت اخذ گواهینامه از سازمان مذکور
4)    پیگیری جهت شرکت در دوره تکمیلی تحقیق و توسعه
5)    انجام و بررسی پروژه های تحقیقاتی به شرح ذیل:
پروژه های انجام شده:
-    پروژه تحقیقاتی با عنوان " دلایل تشکیل آدم برفی و گرفتگی کلساینر در کارخانه سیمان زابل "
-    پروژه تحقیقاتی با عنوان " بررسی تغییرات مدول آلومینیوم و سیلیس در سه ماهه آبان، آذر و دی ماه سال 91 و اثر آن روی کوتینگ گیری و نسوزکاری های کوره "
-    راه اندازی تعداد 10 دستگاه پکر در پروژه زرنج افغانستان
-    بررسی فرایندهای ممکن جهت تصفیه پسابهای کارخانه و امکان سنجی استفاده مجدد از پسابهای تصفیه شده .
پس از بررسی های فنی به عمل آمده در این ارتباط و بررسیهای اقتصادی ،سیستم تصفیه بی هوازی  غیر متمرکز مدفون شده مورد تایید قرار گرفت و سامانه تصفیه خانه رستوران به عنوان پایلوت از شرکت پاکان صنعت مجد تهیه و نصب گردید .
-    بررسی فرایندهای گرم کردن تانکرهای مازوت با توجه به اینکه سوخت مصرفی کارخانه سیمان سیستان در حال حاضر مازوت میباشد و از آنجا که مازوت از نقاط دور دست تهیه و حمل میگردد لذا در فصل سرما تخلیه مازوت مشکل میگردد .بدین منظور روشهای مختلف امکان اینکار مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت که با توجه به فاکتورهای مهم اقتصادی، مصرف انرژی و ایمنی، طرح استفاده از تانک مبدل حرارتی  با استفاده از روغن داغ موجود طراحی شده توسط شرکت ماهر امین سمنان مورد تایید وبهره برداری قرار گرفت .

پروژه های در دست اقدام:
_ طرح امکان سنجی تولید سیمان تیپ 5

_ پروژه تحقیقاتی با عنوان " تاثیر ترکیب شیمیایی، مینرالوژی و دانه بندی خوراک کوره بر میزان سوخت مصرفی کوره "
_ پروژه تحقیقاتی با عنوان " عوامل موثر روی سیکل سولفات و تاثیر آن روی شرایط بهره برداری و میزان سوخت مصرفی "
_ طرح های تحقیقاتی- کاربردی مطرح شده در واحد فروش و بازاریابی:
الف) بررسی راهکار های توسعه صادرات سیمان سیستان به افغانستان
ب) تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله شرکت سیمان زابل در بخش فروش
ج) بررسی بازار های هدف سیمان سیستان از طریق بندر چابهار
د) نقش ناوگان حمل و نقل بر توسعه بازار و تدوین روش بهینه برای استفاده از ابزار های موجود
ه) اثر تصمیمات مسئولین استانی بر صادرات سیمان سیستان ( آسیب شناسی و ارائه راه حل )

 
عکس های طرح و توسعه