آخرین وضعیت سهامداران


محمدرضا احسانفر | درصد سهام : 34.75

شرکت سیمان مرز داران | درصد سهام : 25.5

شرکت سرمایه گذاری یاران | درصد سهام : 25.45

متفرقه | درصد سهام : 14.3  
سیمان زابل

ایران ، تهران ، خیابان سهروردی شمالی , کوچه باسقی ، پلاک 13
شماره تلفن : 25-88649813 9821+
شماره فکس : 41-88649840 9821+

شرکت احیای معادن دستان

آدرس : زاهدان- بلوار معلم - پلاک 30 - کدپستی : 9816845563
تلفن :  41-33430040(9854)
فاکس : 33430042  (9854) 

نیمروز سمنت

آدرس : سرک کانال لشکری ، فابریکه نیمروز سیمنت ، شهر زرنج ،ولایت نیمروز
Tel: +93 799490046

www.nimroozcement.com
info@nimroozcement.com

شرکت پلیمر پاکت پرند زاهدان

دفتـر تهـران : سهـروردی شمـالی، قبـل از چهـار راه دکتـر بهشتـی، کوچه باسقـی ، پلاک 13

تلفن : 9-88734796 9821 +
فکس : 88747815  9821+


دفتر مرکزی : زاهـدان،خیابان دانشگاه ، دانشگاه 13روبروی ساختمان نیاوران  پلاک 53
+تلفن: 33447793 9854
+فاکس: 33440126 9854
کارخانه: شهرک صنعتی زاهدان،  بلوار کارگر ، کارگر 7