ظرفیت تولید سیمان بخش خصوصی در کشور به 45 درصد خواهد رسید

ehsanfarمدیر عامل سیمان سیستان اعلام کرد: به نقل از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ، با تکمیل و بهره برداری از کارخانجات در حال احداث سیمان کشور، میزان ظرفیت بخش خصوصی در تولید این محصول از 30 درصد کل تولید کشور به 45 درصد ارتقاء می یابد.
"محمد رضا احسانفر " عصر روز شنبه 24 اردیبهشت پس از حضور در جلسه هم اندیشی صنعت سیمان  در گفت و گو با روابط عمومی شرکت صنایع سیمان زابل گفت: در پی افزایش قیمت سوخت، انرژی و نهاده های تولید در صنعت سیمان  و عدم اتخاذ تصمیم منطقی برای جبران این هزینه ها، تولید کنندگان سیمان بخش خصوصی کشور در روز جاری در محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان جلسه هم اندیشی به منظور برون رفت از معضل حادث و جلوگیری از تعمیق بحران تشکیل دادند.
او افزود: در این نشست ، ضمن اعلام حمایت از طرح هدفمندی یارانه ها، مشکلات واحدهای تولیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقررشد تشکلی تحت عنوان اتحادیه تولیدکنندگان بخش خصوصی سیمان کشور ایجاد شود.
وی انتقال مسائل و معضلات این واحدها که اغلب نوپا و در پی سیاستهای اخیر دولت در افزایش تولید به بهره برداری رسیده اند، از طریق این انجمن و در همراهی با انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور را اولویت  تشکیل این انجمن عنوان کرد.
احسانفر اعلام کرد: در این جلسه آقایان مقیمی، احسانفر، امینی، لطفی، عمرانی، ربانی و کرباسیان به عنوان نمایندگان تولید کنندگان بخش خصوصی کشور  جهت پیگیری موضوع انتخاب و معرفی گردیدند.