کسب رتبه سیمین کارت بازرگانی توسط شرکت صنایع سیمان زابل

b_150_100_16777215_00_images_MAJALE1.jpgشرکت صنایع سیمان زابل موفق به کسب رتبه سیمین در طرح ملی رتبه بندی کارتهای بازرگانی اعضای اتاق ایران شد.
به  گزارش روابط عمومی مجموعه، شرکت صنایع سیمان زابل در اولین حضور خود در این سنجش که با هدف اولیه ایجاد تمایز بین اعضای اتاق اجرایی شد موفق به کسب 73.4 امتیاز از مجموعه 100 امتیاز گشت.
در این رتبه بندی، کارتهای بازرگانی به رتبه های زرین، سیمین، برنزین و عادی طبق جدول امتیازات تقسیم می شوند. 


اهداف مدنظر اتاق بازرگانی ایران از طراحی و اجرای این طرح ملی ایجاد تمایز بین کارت های بازرگانی از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادلانه رتبه بندی، تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی از طریق اطلاع رسانی مناسب از رتبه کارت های بازرگانی اعضاء و  فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به دارندگان کارت های رتبه بندی شده اعلام شده است.
گفتنی است در این طرح با نگاه  شفاف سازی فضای کسب و کار، غنی سازی بانک های اطلاعاتی و بهبود فضای کسب و کار به نظام ها و مدل های بین المللی رتبه بندی، توجه ویژه به مقررات و قوانین داخلی و اهداف توسعه ای و افق  1404توجه عمیقی شده است.