شرکت صنایع سیمان زابل موفق به دریافت سیستم استاندارد مدیریت یکپارچهIMS گردید

b_150_100_16777215_00_images_stories_khabar_2.jpg
شركت صنایع سیمان زابل موفق به دريافت سيستم استاندارد مديريت يكپارچه IMS از موسسه توف نورد (TUV NORD)آلمان گردید.
شركت صنایع سیمان زابل با استعانت از پيشگاه ايزد يكتا و با درایت هوشمندانه مدیران ارزشمند و پرتلاش  و  همكاري صميمانه و تلاش خستگي ناپذير يكايك كاركنان خود موفق به دريافت گواهينامه‌هاي سيستم استاندارد مديريت يكپارچه IMS شامل استاندارد مديريت تضمين كيفيت (ISO9001: 2000)، استاندارد مديريت محيط زيست (ISO14001:2004) و استاندارد ايمني و بهداشت شغلي) OHSAS 1800: 1990 (و سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002) ( از موسسه توف نورد (TUV NORD) آلمان گرديد و موفقیتی دیگر را در مدت زمان اندک بهره برداری کارخانه در کارنامه پرافتخار خود به ثبت رسانید.
مدیریت عامل شرکت کسب این موفقیت را به یکایک سهامداران محترم، اعضای هیئت مدیره و پرسنل همکار تبریک و شادباش می گوید.
روابط عمومی شرکت صنایع سیمان زابل