شركت صنايع سيمان زابل موفق به دريافت جايزه مديريت سبز گرديد

b_150_100_16777215_00_images_stories_jayzeh-sabz-2.jpgكسب بالاترين سطح جايزه انجمن مديريت سبز ايران توسط شركت صنايع سيمان زابل در سال 1390
شركت صنايع سيمان زابل موفق به دريافت جايزه مديريت سبز گرديد
به گزارش روابط عمومي مجموعه: سيمان سيستان براي نخستين بار در فرايند جايزه مديريت سبز ايران شركت نموده و توانسته در جمع برترين هاي متقاضي دريافت جايزه مديريت سبز سطح 3 قرار گيرد.
گفتني است  دست يابي به اين مهم جز با درايت و حمايت مديريت و تلاش و همكاري  پرسنل  تواناي مجموعه كارخانه سيمان سيستان ميسر نبوده است.
گروه همكاران منتخب اين فرايند با همراهي و  استناد به راهنمايي كارشناسان انجمن مديريت سبز ايران ضمن برنامه ريزي بر اساس معيارهاي مدل مديريت سبز توانستند در يك بازه زماني 8 ماهه فعاليتهاي آموزشي ، خود ارزيابي ،  تدوين اظهارنامه ، شبيه سازي ، شناخت نقاط قوت و نواحي قابل بهبود  و تعيين پروژه هاي بهبود  و ارزيابي نهايي را طبق مدل جايزه پشت سر گذاشته و در نهايت در تاريخ 19 دي ماه 1390 ازميان 23 سازمان برگزيده از67 سازماني كه اظهارنامه خود را به دبيرخانه جايزه مديريت سبز ارائه داده بودند نيز بالاترين سطح جايزه را كسب نمايند.
به گزارش روابط عمومي شركت صنايع سيمان زابل، ششمين همايش مديريت سبز با هدف توسعه رويكرد‌هاي نوين مديريت سبز توسط 
شهرداري تهران با همكاري كميسيون ملي يونسكو، دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهي، بنياد جهاني انرژي و‌ انجمن مديريت سبز ايران برگزار شد.
مسئولان برگزار كننده هدف از برگزاري اين رويداد را توسعه رويكردهاي نوين مديريت سبز، افزايش بهره‌وري سازمانها، ارگانها و بنگاههاي اقتصادي با لحاظ كردن شاخصهاي زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و هم گرايي در مسئوليت‌پذيري عنوان كرده اند .
b_150_100_16777215_00_images_stories_jayzeh-sabz-3.jpg
b_150_100_16777215_00_images_stories_jayzeh-sabz-1.jpg