مديرعامل شركت صنايع سيمان زابل منتخب جشنواره شهروند برگزيده سيستان و بلوچستان شد

b_150_100_16777215_00_images_stories_sharvande_bargozideh.jpg
مديرعامل شركت صنايع سيمان زابل منتخب جشنواره شهروند برگزيده سيستان و بلوچستان شد
به گزارش روابط عمومي مجموعه، مدير عامل شركت صنايع سيمان زابل منتخب نخستين دوره جشنواره شهروند برگزيده سيستان و بلوچستان شد.
اين جشنواره با هدف  ارتقا احساس مسئولیت شهروندان در قبال مسائل اجتماعی و افزایش میزان مشارکت مردم با پلیس و تقویت روحیه ایثار و فداکاری در شهروندان  برگزار گرديد.
به گفته معاون اجتماعی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، در راستاي ارتقا احساس مسئولیت و افزایش مشارکت
عمومي شهروندان، تعداد 14 نفر از اقشار مختلف جامعه که با اقدامات ایثارگرانه و شجاعانه خود موجب پیشگیری برخی از جرائم و نجات جان شهروندان شده اند، مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.
"محمد رضا احسانفر" مدير عامل شركت صنايع سيمان زابل در گفت و گو با روابط عمومي شركت، انتخاب شهروند برگزيده را گامي موثر درافزايش رويکرد جامعه محوري دربرنامه هاي پليس عنوان كرد و افزود:انتخاب شهروند برگزيده نمونه بارزي از رويکرد جامعه محوري در برنامه هاي پليس مي باشد و اين انتخاب نشان دهنده تعامل مثبت وايجاد ارتباط موثر ومفيد بين پليس و مردم دراستان است.
وي همچنين اظهار داشت: بزرگترين سرمايه براي مسولان يک جامعه حمايت و پشتوانه مردمي است و برگزاري جشنواره شهروند برگزيده نمونه اي از همين مشارکت هاي  فعال مي باشد.
مدير عامل شركت صنايع سيمان زابل ، در يافت لوح تقدير و شمشير نمادين از سوي فرماندهي نيروي انتظامي استان در سال 1389 به واسطه  ايجاد امنيت و افزايش اشتغال كه عامل كاهش جرم و بزهكاري در منطقه مي باشد را از ديگر افتخارات كارخانه سيمان سيستان عنوان كرد.