تقسيط بدهي معوق انرژي برق شركت صنايع سيمان زابل طي نشستي با معاون وزارت نيرو

b_150_100_16777215_00_images_stories_news_image002.jpg
معوقات و بدهي هاي انرژي برق صنايع بزرگ كشور از جمله كارخانه سيمان سيستان هفته گذشته طي نشستي با حضور معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مديرعامل محترم توانير و مديران ارشد وزارت نيرو تعيين تكليف گرديد.
(به گزارش روابط عمومي شركت صنايع سيمان زابل )، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت ، معدن و تجارت ضمن بررسي وضعيت كنوني كارخانه سيمان سيستان و با اشاره به روند سريع احداث اين كارخانه و همزماني نخستين سال بهره برداري آن با اجراي فاز اول برنامه هدفمندي يارانه ها  اعلام كرد: فقدان انرژي گاز در استان سيستان و بلوچستان  و سه برابري قيمت تمام شده مازوت با وجود هزينه حمل و فراوري نسبت به گاز  از ديد دولتمردان نيز پنهان نمانده مشكل كمبود نقدينگي و ضررو زيان اين كارخانجات را فراهم و دولت و ستاد هدفمندي يارانه هاي كشور در تكاپو براي اتخاذ تصميم مناسب جهت رفع اين مشكل كه بر كارخانه هاي جديد كه عمدتا در مناطق محروم  نيز واقع شده اند؛ مي باشند.
"وجيه ا.. جعفري"  بر برنامه دولت جهت جبران و رفع مشكلات شديد حادث شده بر سيمان سيستان و ساير كارخانجات توليد سيمان مازوت سوز تاكيد كرد و افزود: شركت هاي گاز سوز پس از مصرف انرژي و توليد و تحويل كالا اقدام به پرداخت بهاي گاز مي كنند و اين در حالي است كه صنايع مازوت سوز از جمله كارخانه سيمان سيستان  مكلفند بهاي مازوت مصرفي و هزينه هاي حمل و فرآوري قبلا پرداخت و پس از آن، اقدام به توليد و تحويل و كسب درآمد مي كند كه موجب كاهش چشمگير نقدينگي  در اين مجموعه گرديده  و سبب سلب توان پرداخت قبوض برق مصرفي شده است.
در ادامه اين جلسه، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي ضمن ابراز احترام براي سرمايه گذاراني كه با شجاعت اقدام به سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در مناطق محروم مي نمايند، اظهار داشت: حسن نيت  و دغدغه دولت براي حل مسائل گريبانگير آنان تنها با حمايت و اتخاذ تصميمات مناسب در جهت رفع مشكلات آنان نمود مي يابد.
"محمد بهزاد" پس از استماع مطالب معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزارشات مبسوط "محمدرضا احسانفر" مدير عامل شركت صنايع سيمان زابل از افزايش هزينه ها و قيمت تمام شده محصول توليدي اين مجموعه با اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها و تحميل هزينه بسيار بالاتر نسبت به يك كارخانه هم ظرفيت اما گاز سوز و ديگر موارد مربوطه  كه سبب كاهش شديد نقدينگي و بروز ضرر و زيان گرديده است، موافقت كرد: بدهي شركت صنايع سيمان زابل به شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان طي اقساط  40 ماهه  به مبلغ  يك ميليارد ريال  پرداخت گردد .
گفتني است : مدير عامل شركت صنايع سيمان زابل ضمن تقدير از دست اندركاران  وزارت نيرو  در راستاي اعلام حمايت از توليد كنندگان و به ويژه سرمايه گذاران در مناطق محروم ، ازسعه صبر و همكاري و تعامل شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان تشكر و قدر داني  كردند.