افت شديد صادرات سيمان سيستان در پي اعمال محدوديت در مبادي خروجي منطقه سيستان

b_150_100_16777215_00_images_stories_150846677218113920111701.jpgافت شديد صادرات سيمان سيستان در پي اعمال محدوديت در مبادي خروجي منطقه سيستان
صادرات كارخانه سيمان سيستان به افغانستان در پي اعمال محدوديت هاي ترددي در مرز بين المللي ميلك و بازارچه هاي گمشاد و ميلك در راستاي كنترل قاچاق سوخت، با كاهش شديد مواجه شد.
به گزارش روابط عمومي شركت صنايع سيمان زابل، معاون بازرگاني اين شركت، ضمن ابراز نارضايتي شديد از وضعيت كنوني اعلام كرد: در پي برگزاري همايش "صادرات سيمان سيستان ، موانع و راه حل ها " و ارائه گزارشات مبسوط  در ارتباط با وضعيت صادرات از مرزهاي شرقي كشور و مقايسه آن با  صادرات صورت گرفته از مرز بين المللي ميلك و تاثير محدوديت هاي موجود در اين مرز بر ميزان خروجي صادراتي و پيرو ايجاد همگرايي مناسب در سطح مديريت واحدهاي اداري ذيربط استان و منطقه به منظور رفع موانع موجود و تعامل در جهت تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در راستاي حمايت از توليد و سرمايه گذاري كه منتج به افزايش فروش و صادرات شود، ضرورت توجه بيش از پيش به مقوله صادرات با وجود اعمال كنترل بر قاچاق سوخت را آشكار مي سازد.
"محمودرضا تاجيك" با اشاره به شرايط خاص استان سيستان و بلوچستان كه همواره خاستگاه قاچاق سوخت بوده افزود: ضرورت تبيين روشهايي كه با عدم افت صادرات ، كنترل و مديريت بر مقوله قاچاق سوخت صورت پذيرد، انكار ناپذير است.
وي اظهار داشت: با وجود نتايج بسيار مثبت همايش هفته گذشته و اتفاق نظر همه مديران اجرايي حاضر پس از استماع گزارشات ارائه شده توسط نمايندگان ارگانهاي مرتبط ، تلاش و تعامل در راستاي شكوفايي مسير صادرات  و حركت به سوي رشد اقتصادي منطقه و تلاش جهت ارتقاي رفاه مردم ، اعمال محدوديت هاي شديد ترددي در مرزهاي منطقه سبب كاهش بيش از 80 درصدي صادرات روزانه اين كارخانه نوپا طي هفته گذشته گرديد.
تاجيك تاكيد كرد: تداوم اين محدوديت ها و عدم روان سازي تردد، تحقق هدف صادراتي اين شركت يعني رسيدن به 600 هزار تن صادرات در سال جاري را غير ممكن خواهد ساخت و همچنين ازبين بردن فرصتها با اميد به حل مشكلات  در آينده نزديك تنها سبب عدم دستيابي به هدف صادراتي مورد تاييد و توافق خواهد شد.
گفتني است ؛ صادرات شركت صنايع سيمان زابل طي دو سال و اندي از راه اندازي رسمي و در پي كسب عنوان بزرگترين صادركننده سيمان ايران  به كشور افغانستان در دو سال پياپي با وجود مشكلات و محدوديت هاي موجود منطقه، قريب به 47 ميليون دلار ارزش صادراتي برابر آمار گمرك استان براي كشور و استان به همراه داشته است.