سیمان زابل بزرگترین صادر کننده سیمان به افغانستان

b_150_100_16777215_00_images_stories_zabol_cement.jpg