حضور شركت صنايع سيمان زابل در نمايشگاه مشهد

b_150_100_16777215_00_images_stories_namayeshgah_01_2.jpg
حضور شركت صنايع سيمان زابل در نمايشگاه مشهد
شركت صنايع سيمان زابل در دومين نمايشگاه بين المللي صنعتي سازي و فناوريهاي صنعت ساختمان كه همزمان با نهمين نمايشگاه بين المللي مسكن، انبوه سازان و بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان، تاسيسات و تجهيزات جانبي در مشهد برگزار گرديد، حاضر شد.
سيمان سيستان با هدف آشنايي با بازارهاي منطقه و جذب مشتريان صادراتي در اين نمايشگاه شركت كرد.
b_150_100_16777215_00_images_stories_namayeshgah_01_1.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_namayeshgah_01_3.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_namayeshgah_01_4.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_namayeshgah_01_5.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_namayeshgah_01_6.jpgb_150_100_16777215_00_images_stories_namayeshgah_01_8.jpg