كسب عنوان صنعت سبز سال 91-90 توسط كارخانه سيمان سيستان

b_150_100_16777215_00_images_stories_green.jpgكسب عنوان صنعت سبز سال 91-90 توسط كارخانه سيمان سيستان
به گزارش روابط عمومي شركت صنايع سيمان زابل؛ كارخانه سيمان سيستان موفق به كسب عنوان صنعت سبز سال 91-90 ملي از سوي سازمان حفاظت محيط زيست كشور شد.
در پانزدهمين همايش ملي صنعت سبز كه در 25 دي ماه سال جاري در سالن همايش هاي بين المللي   پارك پرديسان سازمان حفاظت محيط زيست برگزار شد، 120 مجموعه صنعتي كشور به نشان صنعت سبز مزين شدند كه كارخانه سيمان سيستان نيز در جمع آنها قرار داشت.
به گزارش روابط عمومي مجموعه كاهش آلاينده هاي صنعتي، گسترش فضاي سبز در محيط كارخانه و توجه روز افزون به سلامت محيط كاري پرسنل و مردم بومي منطقه با وجود موقعيت يابي اوليه صحيح كارخانه راستاي تقليل تأثير آلاينده ها، از اولويت هاي مديريت ارشد شركت صنايع سيمان زابل مي باشد.