سيمان سيستان، واحد نمونه استاني

b_150_100_16777215_00_images_stories_saderat_22.jpgسيمان سيستان، واحد نمونه استاني
سيمان سيستان پس از ارزيابي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي سيستان و بلوچستان به عنوان واحد نمونه استاني انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومي شركت صنايع سيمان زابل،  بر اساس امتياز بندي انجام شده توسط اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان، كارخانه سيمان سيستان به عنوان واحد نمونه استاني انتخاب و براي شركت در فرايند گزينش واحدهاي نمونه كشوري نيز معرفي گرديده است.
گفتني است، شركت صنايع سيمان زابل از اعضاي انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران بوده و طي دو سال پياپي به عنوان واحد نمونه از سوي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي سيستان و بلوچستان معرفي شده است.