ركورد صادرات ماهانه سيمان سيستان شكست

b_150_100_16777215_00_images_stories_z.jpgركورد صادرات ماهانه سيمان سيستان شكست
ركورد صادرات سيمان سيستان با صدور 62 هزار تن سيمان در فروردين ماه 1392شكسته شد.
به گزارش روابط عمومي شركت صنايع سيمان زابل، معاون بازرگاني شركت طي گفت و گو با اين واحد اعلام كرد: كارخانه سيمان سيستان توانست قريب به 62 هزار تن انواع سيمان در فروردين ماه 1392 به بازارهاي هدف صادر كند.
"محمودرضا تاجيك" اعلام كرد: حدود 30 هزار تن از مجموع سيمان صادراتي اين ماه  از مرز مستقيم ميلك انجام شده است  كه اين رقم خود به تنهايي افزون بر كل ميزان سيمان صادر شده در مدت مشابه سال قبل مي باشد.
وي افزود: دست يافتن به اين رقم را مرهون تعامل سازمانهاي مرتبط استان و منطقه در راستاي روان سازي تردد در پل ابريشم و كاهش بارگيري ماشينهاي افغان ورودي در داخل پايانه هستيم.
او  تاكيد كرد: ادامه روند روان سازي در پايانه ميلك و همچنين همكاري تمامي ارگانهاي زيربط در امر تسهيل صادرات ، استحصال صدور 700 هزار تن  سيمان در سال جاري دور از دسترس نخواهد بود.
تاجيك همچنين از مسدود بودن تردد در بازارچه گمشاد در دهه اخير ارديبهشت ماه بسيار ابراز تاسف كرد و اين امر را در كاهش صادرات شركت صنايع سيمان زابل بسيار موثر دانست.
به گزارش روابط عمومي شركت صنايع سيمان زابل ، كارخانه سيمان سيستان طي سه سال متوالي بزرگترين صادر كننده سيمان ايران به افغانستان بوده و در سال گذشته موفق به صدور حدود 435 هزار تن سيمان گرديده است.
b_150_100_16777215_00_images_stories_saderat_4.jpg