سيمان سيستان گواهي تحقيق و توسعه دريافت كرد

b_150_100_16777215_00_images_stories_rd.jpgسيمان سيستان گواهي تحقيق و توسعه دريافت كرد
كارخانه سيمان سيستان موفق به دريافت گواهي تحقيق و توسعه گرديد
به گزارش روابط عمومي شركت صنايع سيمان زابل، اين كارخانه در اندك زمان پس از بهره برداري در راستاي گسترش فعاليتهاي خود و انجام امور تحقياتي در مجموعه و منطقه گام برداشته و توانسته گواهي تحقيق و توسعه دريافت كند. بررسي هاي كارشناسي سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سيستان و بلوچستان حاكي از وجود پتانسيل و توانمندي لازم از نظر تشكيلات سازماني، امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي و نيروي متخصص براي فعاليت هاي تحقيقات توسعه مي باشد.  
دستيابي به اين مهم كه مايه مباهات خانواده بزرگ سيمان سيستان و ثمره تلاش كميته تحقيق و توسعه مجموعه است را به كاركنان سيمان سيستان تبريك مي گوئيم.