تولید کلینکر سیمان زابل متوقف شد

b_150_100_16777215_00_images_stories_ehsanfar.jpgتولید کلینکر سیمان زابل متوقف شد
مدیر عامل شرکت صنایع سیمان زابل گفت: عدم تمدید مصوبه نرخ قروش 70 تومانی مازوت به کارخانجات مازوت سوز ، کارخانه سیمان سیستان را مجبور به توقف تولید کلینکر کرد.
محمد رضا احسانفر در گفتگو با روابط عمومی مجموعه به تشريح مشكل افزايش قيمت سوخت مازوت (نفت كوره) از پايان شهريور ماه تاكنون پرداخت و گفت: با پايان يافتن ذخيره سوخت اين كارخانه كه با نرخ هر ليتر ۷۰ تومان تامين شده بود، به دليل مقرون به صرفه نبودن مصرف سوخت ۲۰۰ توماني ناچار شدیم  تا برطرف شدن مشكل، توليد را تعطيل كنيم.

به گفته وي، بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و تغيير در نرخ حامل هاي انرژي كارخانه هاي سيمان مازوت سوز به مدت هفت ماه سوخت خود را با نرخ جديد خريداري مي كردند و بعد از آن ستاد هدفمندي يارانه ها مصوبه اي صادر كرد كه تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۹۲ قيمت ها با نرخ هر ليتر مازوت ۷۰ تومان به اين كارخانه ها عرضه شود.

وي افزود: با توجه به اتمام زمان اين مصوبه در پايان شهريور ماه جاري ستاد هدفمندي بايد اين مصوبه را تمديد مي كرد كه تا به حال اين امر محقق نشده است.

وي با تاكيد بر اين كه ارزش حرارتي يك ليتر مازوت مساوي ارزش حرارتي يك متر مكعب گاز است، اظهار كرد: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قيمت هر متر مكعب گاز با رشد ۷۰۰ درصدي از حدود ۱۰ به ۷۰ تومان افزايش يافت در حاليكه قيمت هر ليتر مازوت با رشد ۲ هزار درصدي از حدود ۱۰ تومان (۹۴.۵ ريال) به ۲۰۰ تومان افزايش يافت.

اين توليد كننده تاكيد كرد: با اعمال اين تغييرات در نرخ گاز طبيعي و مازوت قيمت سوخت براي كارخانه هايي كه در مناطق گازرساني شده مستقر شده اند تنها هفت برابر افزايش يافت در حاليكه اين هزينه براي كارخانجاتي كه در مناطق محروم و گازرساني نشده قرار گرفته اند ۲۰ برابر افزايش يافته است.

وي افزود: علاوه بر تغييرات نرخ سوخت بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه كارخانجات گازسوز سوخت خود را پاي مشعل ها دريافت و حداقل يك ماه بعد وجه آن را پرداخت مي كنند در حاليكه كارخانجات مازوت سوز بايد ابتدا وجه سوخت خود را به صورت نقدي پرداخت كرده و علاوه بر آن هزينه هاي حمل و نقل و فرآوري مازوت كه حدود ۴۰ تا ۵۰ تومان به ازاي هر ليتر بر قيمت سوخت اضافه مي شود را نيز متحمل شوند.

احسانفر تصريح كرد: بنا بر اين هزينه هاي تمام شده كارخانه هاي سيمان مازوت سوز نسبت به كارخانه هاي گازسوز حداقل سه برابر بيشتر است در حالي كه محصول اين دو نوع كارخانه به يك نرخ عرضه مي شود.

مدير عامل شركت سيمان سيستان افزود: بنا بر پيشنهاد وزير سابق صنعت، معدن و تجارت و تصويب ستاد هدفمندي مقرر شده بود كه مابه التفاوت نرخ ۷۰ تا ۲۰۰ توماني قيمت سوخت عرضه شده به كارخانه هاي سيمان مازوت سوز در هفت ماه نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به صورت بلاعوض شدن تسهيلات اعطايي به عنوان خط اعتباري هزينه انرژي اين كارخانجات تا حدي جبران شود كه اين امر هنوز صورت نگرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع سیمان زابل ،احسانفر چند روز پيش نيز در نشست مشترك مديران عامل و نمايندگان شركت هاي سيماني مازوت سوز با خبرنگاران در تهران گفته بود: كاهش توليد و به تبع آن كاهش صادرات، كمبود سيمان مورد نياز داخلي، از دست رفتن بازارهاي صادراتي، خسارات ناشي از خاموش و روشن كردن كارخانجات و همچنين بيكاري و بحران اجتماعي از جمله خسارات ناشي از توقف كارخانجات سيمان مازوت سور در كشور است.

شركت سيمان سيستان به عنوان يكي از بزرگترين شركت هاي توليدي سيستان و بلوچستان براي چند هزار نفر مستقيم و غير مستقيم شغل ايجاد كرده است و بخش زيادي از توليدات خود را به خارج كشور صادر مي كند.