slide1 slide2 slide3

سیمان تیپ 2


سیمان تیپ2 به عنوان یک نوع سیمان پرتلند اصلاح شده تعریف میگردد و این سیمان از مقاومت متوسطی در مقابل حمله سولفاتها به بتن  در محیطهای سولفاته برخوردار است  . همچنین گرمای هیدراتاسیون ناشی از فرایند هیدراته شدن در زمان گیرش بتن این سیمان کمتر میباشد و از جمله سیمانهای با گرمای هیدراتاسیون متوسط است.

این سیمان هم اکنون با کیفیتی فراتر از استاندارد در کارخانه سیمان زابل تولید و عرضه می گردد .

مشخصات فیزیکی و شیمیایی سیمان تیپ 2 و گواهینامه  تولید اداره استاندارد این سیمان مطابق جداول زیر می باشد.

مشخصات فیزیکی
شما می توانید مشخصات  فیزیکی  نوع سیمان تیپ 2  کارخانجات سیمان زابل را از این لینک دانلود کنید
مشخصات شیمیایی
شما می توانید مشخصات  شیمیایی  نوع سیمان تیپ 2 کارخانجات سیمان زابل را از این لینک دانلود کنید
روش خرید
جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط خرید سیمان برای فروش داخلی ، این لینک را کلیک کنید